top of page

Zaměstnanci jsou největším bohatstvím firmy. MediAct pomáhá zaměstnavateli o své klenoty pečovat. Zdravý zaměstnanec je v práci efektivnější a spokojenější. Program má však pozitivní dopady i na loajalitu, nebo angažovanost.

_MGL6978.JPG
_MGL6894.JPG
_MGL6920.JPG

Psychická kondice

Zvyšující se tlak na výkon vystavuje psychické zátěži téměř všechny zaměstnance. Pokud se zaměstnanci nedovedou s tímto tlakem vyrovnat, často volí únik, který jim uškodí. Proto nacházíme způsoby, jak se s tímto tlakem vyrovnat. Při nutričních workshopech i delších individuálních konzultacích pak probíráme téma zdravého životního stylu s důrazem na to, aby zaměstnanci získali povědomí o tom, jak si správně sestavit jídelníček.

Lékařské testy

Vedle měkkých dat se  zaměřujeme také např. na zjišťování hodnot glykemie, cholesterolu či složení těla coby klíčových ukazatelů rizik pro vznik cukrovky a kardio vaskulárních onemocnění. Dále můžeme zkoumat oční vady nebo mateřská znaménka. Následující individuální konzultace jsou delší, jejich součástí je i diskuze  s odborníky o konkrétních opatřeních pro snížení rizik.

Podpora pohybu

Kromě prevence problémů pohybového ústrojí formou fyzioterapie je věnován prostor také zapojování více pohybových aktivit úměrně věku a stavu zaměstnanců. Zájemci dostávají konkrétní doporučení týkající se pohybové aktivity během detailnějších individuálních konzultací či skupinových workshopů

Snímek obrazovky 2019-02-26 v 9.50.10.pn

Péče o zaměstnance

MediAct je produktem společnosti InoACT

_MGL0057.JPG
_MGL0027.JPG
_MGL9974.JPG
_MGL0018.JPG
_MGL9989.JPG
bottom of page